Pardubice 2023

Regionální veletrh fiktivních firem na Anglickém gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole, s.r.o. v Pardubicích se uskuteční 9. 2. 2023. 

Na veletrhu bude hodnoceno:

  • obchodní dovednosti
  • katalog
  • prezentace
  • účetní doklad
  • stánek
  • nabídkový leták

Odpovědi na případné dotazy poskytne Mgr. Jitka Křivková, e-mail: krivkova@agys.cz.