Soutěž o nejlepší slogan šk. roku 2023/24

Vyhlašujeme soutěž o nejlepší slogan fiktivní firmy školního roku 2023/24

Pravidla účasti:

  • Fiktivní firma musí být zaregistrovaná v aplikaci CEFIF Portal.
  • Škola, na které fiktivní firma působí, musí byt členem sítě CEFIF v kalendářním roce 2024.
  • Počítá se jenom první slogan, který firma zašle.
  • Firma nesmí soutěžit s tím samým sloganem, se kterým soutěžila v soutěži CEFIF o nejlepší slogan v minulých letech (nevztahuje se na soutěže o nejlepší slogan na veletrzích).
  • Slogan musí být vložen přes webový formulář.

Soutěž proběne ve dvou fázích. Nejprve bude vybráno minimálně 10 nejlepších sloganů, které pak následně budou předloženy širší porotě.

Hodnotíme podle těchto kritérií:

  • vazba na předmět podnikání
  • údernost sloganu
  • smysl
  • zapamatovatelnost
  • umělecký dojem

První tři firmy obdrží diplom, vítěz navíc pohár.

Soutěž bude ukončena k 31. 3. 2024. Pokud máte nějaké dotazy k soutěži, prosím volejte na 736 111 977.