FAQ - nejčastější dotazy


Pro více informací si, prosíme, přečtěte Metodiku výuky ve fiktivní firmě.

Chceme se stát členem CEFIF

Kontaktujte nás e-mailem na lukas.hula@npi.cz. Zavoláme vám a domluvíme se, jak dále pokračovat. Pro registraci v síti slouží jednoduchý formulář, který ředitel vaší školy vyplní a podepíše.

Je členství v CEFIF zdarma?

Není. Vybíráme symbolické poplatky na zabezpečení chodu CEFIF. Za jednu fiktivní firmu činí poplatek 5 000 Kč, za dvě až pět firem 7 500 Kč, za šest až osm 10 000 Kč a za devět a více firem 12 000 Kč. Poplatky jsou za kalendářní rok (jsme příspěvková organizace). Z tohodůvodu školy, které se stanou členem sítě CEFIF od začátku školního roku, nemusí v dobíhajícím kalendářním roce platit za členství.

Pokud jste škola, která pracuje ve fiktivní firmě s hendikepovanými žáky, tak poskytujeme slevy na členské poplatky. Informujte se na lukas.hula@npi.cz.

Jsem nový/á vyučující ve fiktivní firmě a potřebuji pomoci

Jednou ročně, zpravidla na podzim, organizujeme seminář Výuka ve fiktivní firmě.

Dále nabízíme on-line konzultace, a to i se žáky v hodině. 

V případě zájmu alespoň osmi vyučujících uspořádáme mimořádné školení pro nové učitele fiktivní firmy.

Je k dispozici záznam ze školení pro učitele?

Ano, zde se můžete podívat na záznam online semináře z 26. října 2021.

Jaká je optimální hodinová dotace?

Samozřejmě platí, že čím více, tím lépe:). Tři týdenní vyučovací hodiny celkem za studium považujeme za odpovídající. Minimální hodinová dotace je dvě týdenní vyučovací hodiny celkem za studium.

Jednoznačně doporučujeme, aby výuka ve fiktivní firmě probíhala vždy v jednom bloku každý týden. Výuka jednou za 2 týdny ve velkém bloku není vhodná - výuka může odpadnout a pak uplyne příliš velká doba mezi hodinami.Jaký je optimální počet žáků ve fiktivní firmě?

Doporučujeme 8 až 10 žáků na jednu firmu, záleží na odděleních, které ve firmě zřídíte. Pokud máte tzv. půlenou hodinu a máte rozdělit 15 žáků do firmy, tak doporučujeme vést najednou 2 samostatné firmy, než vymýšlet aktivitiy pro 15 žáků v jedné firmě.

Nakolik samostatně mají žáci pracovat?

Co nejvíce. Vyučující fiktivní firmy je v podstatě konzultant. Pro kontrolu výstupů jednotlivých žáků může s úspěchem využívat organizační strukturu firmy. Kontrolovat by měl korespondenci, a to jak ve směru k jiným fiktivním firmám, tak i směrem k CEFIF. Taktéž doporučujeme, aby si nechal automatickým pravidlem přeposílat veškerou došlou korespondenci.Jak hodnotit žáky pracující ve fiktivní firmě?

Samozřejmě, že můžete žákům dávat písemky a zkoušet je, ale moc to nedoporučujeme. V pravidelných intervalech sledujte výstupy žáků, jejich aktivitu a přínos pro firmu. To by měly být hlavní podklady pro klasifikaci.

Pokud se nebojíte trochu experimentovat, tak do výuky začleňte klasické hodnocení, jak probíhá ve firmách. Připravte hodnoticí arch (nebo jej nechte připravit personálním oddělení) a nechte každého vedoucího, ať s jeho pomocí ohodnotí práci svých bezprostředních podřízených a navrhne známku. Taktéž Vy si vyplňte tyto hodnoticí archy a uspořádejte hodnoticí pohovor, kde se hodnocený bude moci vyjádřit k posudkům. Pokud se navržené známky shodují, je vše v pořádku. Pokud je mezi nimi rozdíl, můžete dále pokračovat v hodnocení. Sice je konečná zodpovědnost na Vás, ale tento způsob hodnocení je mnohem blíže realitě a žáci jej jistě ocení. Zpětná vazba od učitělů říká, že tím přísnějším ve dvojici je obvykle žák.Jaké výstupy musí fiktivní firma posílat na CEFIF a kdy?

Fungujeme přes naši aplikaci CEFIF Portal. Poštou na CEFIF, prosíme, neposílejte žádné výstupy, nebudete-li k tomu vyzváni. Podklady pro finanční úřad můžete zasílat na financni.urad@npi.cz. 

Co se týče termínu, jsme si vědomi toho, že život školy je odlišný od života podnikatelského subjektu, tak na žádných pevných datech netrváme.

Nemůžeme najít na webových stránkách CEFIF žádné formuláře

To je zcela v pořádku. Fiktivní firmy pracují s aplikací CEFIF Portal, kde je vše potřebné, a to buď jako přímá součást jednotlivých modulů anebo jako odkaz v části nazvané CD CEFIF.

Je k dispozici seznam fiktivních firem?

Seznam českých fiktivních firem si může každá firma vygenerovat v CEFIF Portal. Mezinárodní seznam fiktivních firem je ke stažení v PEN Apps, do kterých má přístup každá firma, která vyplní celý dotazník fiktivní firmy.

Seznam je neveřejný. Pokud o něj máte zájem, napište prosím na lukas.hula@npi.cz a uvidíme, co pro Vás můžeme udělat. 

K jakým daním musíme být přihlášení?

Fiktivní firma musí být přihlášena k platbě daně ze závislé činnosti a funkčních požitků a k dani z příjmu právnických osob (jedná-li se o PO) nebo k dani z příjmu fyzických osob (jedná-li se o FO). Dále silně doporučujeme přihlásit se i k platbě DPH.

Jak se máme připravit na veletrh?

Pečlivě si prostudujte propozice veletrhu. Na většině veletrhů jsou různé soutěže s různými pravidly. Na veletrh si připravte nějakou veletržní akci – slevu, soutěž apod. Také nezapomeňte připravit katalog a vemte s sebou alespoň tři výtisky. Počítejte s tím, že když je soutěž o nejlepší prezentaci, bude někdo z vás bude muset prezentovat firmu, případně i v cizím jazyce. Prezentace by neměla být příliš dlouhá, ale ani stručná. Pečlivě si nastudujte váš sortiment, nic nevypadá hůř, než prodávající, který nezná své vlastní zboží. Připravte si výzdobu stánku. Nezapomeňte si s sebou vzít výpis z živnostenského rejstříku a pracovní smlouvy.Máme ve FF pořádat porady?

Rozhodně. Porada je ideální nástroj pro pedagoga jak může sledovat plnění jednotlivých úkolů a jak nenásilně distribuovat úkoly ostatním žákům. Optimálně by měla být hodina zahájena poradou vedení, kde se proberou úkoly na probíhající hodinu a zkontrolují úkoly přetrvávající z minula. Pak by měla následovat krátká porada jednotlivých oddělení. Na konci hodiny by opět měla proběhnout krátká porada vedení, kde jednotliví vedoucí poreferují o splněných úkolech.Pokud žáci potřebují poradit, mohou se obrátit na CEFIF samostatně?

Ano. Je to dokonce lepší, nemůže dojít k zkreslení informace. Nejlepší je, když přímo zatelefonují.

Jak je to s rodným číslem?

Rádi bychom zdůraznili, že CEFIF v žádném případě nevyžaduje vaše reálná rodná čísla (RČ) a na všechna RČ ve formulářích uvedená pohlížíme jako na RČ fiktivní! Přesto vás žádáme, abyste nám do formulářů reálná RČ nepsali a a nevystavovali ani nás, ani sebe riziku jejich zveřejnění.

JAK VYTVOŘIT FIKTIVNÍ RČ?

RČ se skládá obvykle z deseti znaků, kteří mají obvykle RČ se znaky devíti). Šest před lomítkem, čtyři za ním. První dvě čísla určují rok narození, ten prosím udejte podle pravdy, umožní nám to rozpoznat učitele od žáků. Další dvě čísla ukazují měsíc narození (ženy přičítají k první z těchto dovu číslic 5) a poslední dvě čísla před lomítkem ukazují den narození.

Příklad:

Muž narozený 3. července 1991 bude mít začátek rodného čísla 910703. Žena narozená 26. prosince 1958 bude mít začátek RČ 586226.

Další čtyři čísla za lomítkem jsou doplňková. Stejně, jako si vymyslíte datum narození, tak si vymyslete i tato čtyři čísla. Dbejte prosím na to, aby celé číslo nebylo dělitelné 11 (pravé RČ je násobkem 11 - schválně si to vyzkoušejte). Takže z našeho příkladu si onen mladý muž vymyslí RČ 910703/6658 a ověří si, jestli náhodou číslo není dělitelné 11. Což není a toto smyšlené RČ může použít do našeho formuláře.

Pro každého žáka si tímto způsobem připravte právě jedno fiktivní RČ. Úřady CEFIF si toto ověřují a mohou vrátit podání, pokud se bude RČ lišit.Kde se dozvíme o veletrzích, soutěžích a akcích, které CEFIF pořádá?

Všechny tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách. Též je dáváme do podkladů, které rozesíláme vyučujícím - buď do Informátorů CEFIF (vychází cca 2x ročně), nebo tzv. Informačních e-mailů (cca 1x měsíčně).

Jak provést platbu do ciziny?

Pro platbu do ciziny musíte splnit 3 podmínky:

  1. mít zřizený účet u některé z našich bank
  2. mít kopletně vyplněný dotazník FF
  3. musíte si v CEFIF Portal přiřadit váš účet k vaší firmě.

Po splnění těchto podmínek můžete zaplatit přímo z prostředí CEFIF Portal.

Jak máme vytvořit prezentaci na veletrh?

Tvorba prezentací a jejich následný přednes není vůbec jednoduchá záležitost. Připravili sjme pro vás několik tipů. https://cefif.npi.cz/files/tipy-pro-vase-prezentace.pdf

Jak obdržíme kód fiktivní firmy a k čemu slouží?

Kód fiktivní firmy obdržíte na základě kompletního vyplnění dotazníku FF včetně čísla účtu a propojení svého účtu s bankou. Jakmile splníte požadpvané náležitosti,  tak jsou vaše data odeslána do PEN Worldwide databáze a vaše firma obdrží e-mail s kódem a přístupovým heslem. Slouží k identifikaci fiktivní firmy v mezinárodní databázi. Na jeho základě můžete vstoupit do chráněných oblastí internetových stránek PEN Worldwide a také se uvádí na přihlášky na mezinárodní veletrhy.

Zapomněli jsme náš CCC kód

Pokud jste zapomněli PEN Code, tak napiště na CEIFF. Pokud jste zapomněli heslo, tak si na PENApps požádejte o nové.

Etiketa podání ruky: kdo první?

Etiketa má svá pravidla, která bývají leckdy plná drobných nuancí. Připravili jsme pro žáky stručný návod jak podat ruku. Doufáme, že jim pomůže.

Jak posílat hromadné e-maily

Všimli jsme si, že fiktivní firmy často rozesílají hromadou nabídku za použití políček "komu" nebo "kopie" místo správného pole "skrytá kopie". Prosíme, před tím, než rozešlete nabídku na více firem, ověřte si, jestli ji posíláte jako skrytou kopii. 

Nejdůležitějším důvodem pro použití "skryté "kopie" je soukromí příjemců - nechcete, aby ostatní věděli, kdo všechno ento e-mail obdržel a jaké jsou e-mailové adresy příjemců. A přesně to se stane, když použijete možnost "komu" nebo "kopie". Představte si, že se podobný e-mail i s nabídkou dostane do rukou konkurenční firmy. Pro tu pak nebude nic jednoduššího, než vaše klienty kontaktovat a nabídnout jim obdobné produkty za výhodnějších podmínek. 

A myslete i na ekologii. Pokud si příjemce potřebuje e-mail vytisknout, tak jej vytiskne i se všemi příjemci. U jednoho e-mailu je to trochu toneru a trochu papíru, ale pokud se tak stane v milionu případů, tak už to zanedbatelné není.

Myslete na svou bezpečnost, myslete ekologicky.

Pookud byste chtěli využít profesionálnějších služeb, tak kolegové z PEN Worldwide doporučují tyto stránky:

https://www.sendinblue.com/

https://mailchimp.com/

https://www.getresponse.com/

Jsme připraveni na vaše dotazy