o fiktivních firmách


Co je to fiktivní firma?

Stručná historie
 


Jak se zapojit do programu CEFIF v 6 krocích:

 1. Seznamte se s Metodikou výuky ve fiktivní firmě – abyste věděli
 2. Připravte si základní otázky, které Vás zajímají – abyste porozuměli
 3. Kontaktujte CEFIF na telefonním čísle 736 111 977 s tím, že máte zájem o členství v našem programu – abychom o Vás věděli
 4. Založte firmy v prostředí CEFIF Portal – aby Vaše firmy pracovaly
 5. Koncem kalendářního roku zašlete CEFIF vyplněný formulář Přihláška do sítě CEFIF 2024 – aby přihláška obsahovala aktuální firmy
 6. Zaplaťte fakturu, která Vám přijde na základě Přihlášky – abychom mohli fungovat :)

Jak založit fiktivní firmu CEFIF v 6 krocích:

 1. Zapojte se do programu CEFIF a staňte se členy naší široké rodiny
 2. Vyberte si jméno fiktivní firmy, předmět podnikání a získejte identitu
 3. Registrujte se na CEFIF Portal a získejte přístup do pracovního prostředí
 4. Vyplňte dotazník fiktivní firmy a dejte o sobě vědět ostatním
 5. Správně vyplňte Jednotný registrační formulář a získejte výpis z živnostenského rejstříku
 6. Správně vyplňte návrh zápisu společnosti do Obchodního rejstříku a získejte výpis z Obchodního rejstříku

Certifikáty CEFIF

Fiktivní firma, která splní všechna níže uvedená kritéria může požádat CEFIF o udělení Certifikátu o práci ve fiktivní firmě. Tento certifikát nedostanou všichni žáci, ale je urče jenom těm nejlepším (zhruba jedné čtvrtině žáků). O certifikát požádá vyučující fiktivní firmy.

Kritéria pro udělení certifikátu:

 1. Celková hodinová dotace musí činit minimálně tři týdenní vyučovací hodiny celkem za studium (lze např. i 2 roky po 2 hodinách týdně).
 2. Účast firmy na dvou regionálních nebo jednom mezinárodním veletrhu fiktivních firem (žák, který certifikát obdrží, se musí osobně zúčastnit alespoň jednoho veletrhu).
 3. Firma je úspěšně založena nebo úspěšně prošla změnou vlastníků.
 4. Firma je přihlášena a odevzdává vyplněné formuláře zdravotního pojištění (nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců).
 5. Firma je přihlášena a odevzdává vyplněné formuláře sociálního pojištění (nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců).
 6. Firma je registrována na finančním úřadě k dani z příjmu a k DPH a nejméně jednou odevzdala přiznání k dani z příjmu.

Vyučujicí má nárok navrhnout až 1/4 žáků fiktivní firmy na zisk našeho certifikátu. Při obchodování se zahraničím, nebo velmi dobrých výsledcích firmy na veletrzích, je možné individuálně s CEFIF vyjednat certifikáty navíc.

Pokud firma nesplňuje všechny výše uvedené podmínky, tak chceme vyjít vstříc a jsme ochotni poskytnout 1 certifikát.

Udělené certifikáty

Certifikát verze 2021

Starší verze certifikátů