historie


Koncept fiktivních firem spatřil světlo světa v 17. století v pruském Danzigu (dnešní Gdaňsk), kdy byl používán pro zácvik nových pracovníků v místních manufakturách. Pro potřeby vzdělávání začaly být fiktivní firmy používány v německy mluvících zemích od druhé poloviny minulého století.

Do České republiky přišly fiktivní firmy v roce 1992, kdy Mgr. Slanař, ředitel jedné z vídeňských obchodních akademií, který měl původ v Československu, přednášel na VŠE o této vzdělávací metodě. Na základě zájmu, který tato přednáška vzbudila, bylo na Katedře didaktiky ekonomických předmětů založeno Centrum fiktivních firem. Jeho prvním vedoucím se stal Doc. Ing. Miloslav Rotport.

Na VŠE CEFIF působil až do konce roku 2001, kdy přešel na Výzkumný ústav odborného školství, jednoho z předchůdců současného Národního pedagogického institutu České republiky, kde sídlí dosud.

Od roku 2003 byl CEFIF přidruženým členem mezinárodní sítě EUROPEN-PEN International. Řádným členem se stal v roce 2015. V roce 2021 se mezinárodní síť přejmenovala na PEN Worldwide.